en | lt

EU projekto finansavimas

Back
2020.04.10

 

UAB „Aumeta“ 2019 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto „Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas UAB „Aumeta“, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto tikslas – atlikus įmonės technologinį auditą ir įvertinus gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas investuoti į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą ir taip sudaryti sąlygas darbo našumo augimui.

Atlikus įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų technologinį auditą, jo išvados rekomendavo skaitmeninti gamybos valdymo ir metalo apdirbimo procesus. Įgyvendinus projektą įmonės gamybos valdymas ir gamyba bus pilnai automatizuota. Projekto įgyvendinimas leis įmonei padidinti darbo našumą, gaminių spektrą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Planuojama įsigyti ir įdiegti įranga leis sumažinti gamybos sąnaudas, efektyviau naudoti resursus, taikyti pažangiausius sprendimus metalo gaminių gamybos ir mechaninio apdirbimo srityje.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 366 000,00 Eur. Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – iki 121 358,00 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželis – 2020 m. lapkritis.

 

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
+370 686 62500
info@aumeta.lt